• Pierwsze logowanie do Office 365 i korzystanie z Teams

   • Aby korzystać z aplikacji Teams i z pakietu Office365 dla szkół należy zalogować się do witryny OFFICE365. Z pakietu Office365 możesz korzystać w chmurze. Nie można tego pakietu zainstalować na komputerze.

    UWAGA!
    Używaj wyłącznie przeglądarki Google Chrome lub Microsoft Edge

    1. Wejdź na stronę:

    https://www.office.com/

    2. W górnym prawym narożniku (panolek) wpisz login:
    klasaimienazwisko@sp10gorzow.onmicrosoft.com lub klasaimienazwisko@sp10gorzow.pl

    np.
    Jakub Żak: 7ajakubzak@sp10gorzow.onmicrosoft.com lub 1ajakubzak@sp10gorzow.pl

    Pamiętaj aby nie używać polskich znaków: ą, ę,ć etc.

    3. Wpisz hasło (jednorazowe).
    Jeśli nie posiadasz hasła lub zapomniałeś je napisz wiadomość za pośrednictwem dziennika elektronicznego do nauczyciela informatyki (Monika Markowska). Otrzymasz wiadomość zwrotną z hasłem.

    Przy pierwszym logowaniu zostaniesz poproszony o zmianę hasła. Nowe hasło musi spełnić kryteria bezpieczeństwa, w przeciwnym wypadku zostaniesz poinformowany czerwonym napisem, że zbyt często widzieli to hasło. Hasło, które sobie nadałaś/eś ZAPISZ lub ZAPAMIĘTAJ

    Teraz możesz korzystać z aplikacji Teams, którą masz zainstalowaną na komputerze lub telefonie. 

Nagłówek