• Dyrekcja

   • Beata Szmit
   • Beata SzmitDyrektor szkoły
   • Agnieszka Żelazna
   • Agnieszka ŻelaznaZastępca dyrektora szkoły
   • Justyna Brzezińska
   • Justyna BrzezińskaZastępca dyrektora szkoły
 • Wychowawcy klas 1-3

   • Elżbieta Zapotocka
   • Elżbieta Zapotockawychowawca klasy 1A
   • Marzena Radzińska
   • Marzena Radzińskawychowawca klasy 1B
   • Renata Masztalerz
   • Renata Masztalerz wychowawca klasy 2A
   • Angelika Błędzińska
   • Angelika Błędzińskawychowawca klasy 2Bi
   • Joanna Mazurkiewicz
   • Joanna Mazurkiewiczwychowawca klasy 2C
   • Maria Rzepecka
   • Maria Rzepeckawychowawca klasy 3A
   • Monika Maciąg
   • Monika Maciągwychowawca klasy 3B
 • Wychowawcy klas 4-8

   • Barbara Żakowska
   • Barbara Żakowskawychowawca klasy 4A
   • Joanna Śluborska
   • Joanna Śluborskawychowawca klasy 4B
   • Katarzyna Klimczak
   • Katarzyna Klimczakwychowawca klasy 4Ci
   • Tomasz Chudzik
   • Tomasz Chudzikwychowawca klasy 5A
   • Anna Kopeć
   • Anna Kopećwychowawca klasy 5B
   • Agnieszka Jędrzejczak
   • Agnieszka Jędrzejczakwychowawca klasy 5Ci
   • Alicja Sabino
   • Alicja Sabinowychowawca klasy 6A
   • Iwona Kołodziejczyk
   • Iwona Kołodziejczyk wychowawca klasy 6B
   • Ranata Matuszek - Jaroszewicz
   • Ranata Matuszek - Jaroszewiczwychowawca klasy 6C
   • Jolanta Ciuksza
   • Jolanta Ciukszawychowawca klasy 7a
   • Piotr Szczepański
   • Piotr Szczepańskiwychowawca klasy 7B
   • Witold Łubieński
   • Witold Łubieńskiwychowawca klasy 8A
   • Katarzyna Dąbrowska
   • Katarzyna Dąbrowskawychowawca klasy 8Bi