• PROCEDURY COVID-19

    • Zarządzenie nr 19/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Gorzowie Wielkopolskim w sprawie wprowadzenia procedury bezpieczeństwa w celu zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły obowiązujące na terenie Szkoły Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Gorzowie Wielkopolskim od 1 września 2020 r. [pobierz]
    • Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa [pobierz]
    • Zarządzenie nr 22/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Gorzowie Wielkopolskim [pobierz]
    • Organizacja pracy zdalnej w Szkole Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Gorzowie Wielkopolskim w okresie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19 [pobierz]
    • Wytyczne MEiN, MZ i GIS [pobierz]
    • Poradnik dla ucznia [pobierz]