• REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH

   • REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH  NA ROK SZKOLNY 2022/2023

    Rekrutacja rozpoczyna się 14.03.2022 r. i trwa do 13.04.2022 r.

    Wypełnienie wniosku następuje przez stronę E-Urząd

    1. Wchodzimy na stronę: http://um.gorzow.pl
    2. Wybieramy E-Urząd.
    3. Wybieramy Edukacja.
    4. Wybieramy Nabór do szkół podstawowych.

    Należy przygotować akt urodzenia dziecka oraz inne dokumenty, które Państwo  uważają za ważne.

    Komplet wydrukowanych i podpisanych dokumentów  proszę dostarczyć do sekretariatu szkoły do 13.04.2022 r.

    Dokumenty:

    • Zgłoszenie do szkoły podstawowej obwodowej od 1 września 2022 r. [pobierz]
    • Wniosek o przyjęcie kandydata (spoza rejonu) do szkoły podstawowej od 1 września 2022 r. [pobierz]
    • Oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata [pobierz]
    • Poświadczenie woli zapisu dziecka [pobierz]
    • Dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów rekrutacyjnych [pobierz]
    • Zarządzenie nr 21/2022 Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, także terminów składania dokumentów do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Gorzów Wielkopolski [pobierz]
    • Załącznik do Zarządzenia nr 21/2022 Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Gorzów Wielkopolski, w roku szkolnym 2022/2023 [pobierz]