• 60-lecie SP

  • Jubileusz 60-lecia szkoły już za nami. Długo przygotowywaliśmy się do urodzin naszej Dziesiątki, świętowaliśmy cały tydzień, a najważniejsza uroczystość odbyła się 20 października br. Jej gospodarzem był prezydent miasta Gorzowa Wielkopolskiego pan Jacek Wójcicki, którego reprezentował zastępca prezydenta pan Artur Radziński. Swoją obecnością zaszczycili nas również: Lubuski Kurator Oświaty pani Ewa Rawa, starszy wizytator pani Ewa Krzyżanowska, zastępca dyrektora Wydziału Edukacji Urzędu Miasta pani Jolanta Andrysiak-Walas, podinspektor pani Grażyna Jaśnikowska, przewodnicząca Komisji Oświaty i Wychowania pani Halina Kunicka, przewodnicząca NSZZ „Solidarność” pani Gabriela Gronowska, prezes ZNP pani Barbara Zajbert, zastępca dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego pani Anna Buczak, wiceprezes LOP pani Elżbieta Kapłon, poseł na Sejm pani Krystyna Sibińska, Honorowy Przyjaciel Gorzowskiej Oświaty pani Urszula Niemirowska, proboszcz parafii pod wezwaniem świętego Józefa ojciec Piotr Darasz.

   Część oficjalną prowadziła pani Zofia Pytlak-Piątek, która, jako absolwent i jednocześnie nauczyciel naszej szkoły, w sposób niezwykle ciekawy odkrywała przed uczestnikami kolejne karty historii. W tej części usłyszeliśmy wiele wzruszających przemówień, życzeń, podziękowań, cytatów, wśród których niejednokrotnie przywołane zostały słynne słowa naszego patrona Tadeusza Kościuszki: Siebie samego doskonalić nie zapomnij. Warto dodać, że imponujących rozmiarów wizerunek wielkiego wodza był elementem wystroju sali. Dyrektor szkoły pani Beata Szmit również zaczęła swoje wystąpienie ujmującym cytatem, który podkreślał, jak wyjątkowym miejscem dla nas wszystkich jest nasza Dziesiątka:

   Jest takie miejsce u zbiegu dróg,

   Gdzie się spotyka z zachodem wschód…

   Nasz pępek świata,

   Nasz piękny raj…

   Jest takie miejsce…

   Niezwykle wzruszające chwile to wystąpienie byłego dyrektora naszej szkoły o zdecydowanie najdłuższym stażu w nadzorze pedagogicznym pani Elżbiety Giedziun, która została powitana owacją na stojąco, a w swoim przemówieniu zapewniła o wielkiej sympatii dla Dziesiątki.

   Publiczność zachwycił także wywiad przeprowadzony przez dwoje uczniów naszej szkoły z panią Beatą Rasch, która jest przedstawicielką grupy nauczycieli SP 10, będących jednocześnie jej absolwentami. Wiele emocji wzbudziło pytanie o mundurki – co by nie rzec, jednolity strój do dziś jest naszym wyróżnikiem.

   Niewątpliwie ciekawym pomysłem okazało się zaprezentowanie dwóch sztandarów wprowadzonych przez dwa poczty sztandarowe, jeden złożony z uczniów, drugi z absolwentów.

   Po części oficjalnej przyszedł czas na występ artystyczny w wykonaniu naszych uczniów. Mogliśmy podziwiać indywidualne popisy muzyczne, występ maluszków ze szkolnej świetlicy i grupę taneczną dzieci ze starszych klas. Wszystkim bardzo podobały się też autorskie piosenki o naszej szkole. Część artystyczną przygotowała pani Dagmara Sobacka, a nad występem najmłodszych dzieci czuwała pani Joanna Śluborska. Koordynatorem uroczystych obchodów 60-lecia SP 10 była pani Agnieszka Żelazna, zdecydowanie obdarzona talentem organizacyjnym,

   Nasz jubileusz okazał się wielkim sukcesem, który jest efektem udanej współpracy całej społeczności szkolnej. Gratulujemy Ci, Dziesiątko i życzymy wielu sukcesów.

   Nauczyciel SP 10