• DOKUMENTY OBOWIĄZUJĄCE W SZKOLE

  • Statut szkoły do dnia 05.12.2022 r. [pobierz] 

   Statut Szkoły od dnia 05.12.2022 r. wraz z WO  [kliknij]

   Aneks nr 1 do Statutu Szkoły do dnia 05.12.2022 r. [kliknij]

   Wniosek o wydanie legitymacji szkolnej [pobierz]

   Regulamin wypożyczeń [pobierz]

   Regulamin biblioteki [pobierz]

   Regulamin korzystania z miejsca dowozu dzieci do Szkoły Podstawowej nr 10 [pobierz]

   Instrukcja logowania do systemu LIBRUS [pobierz]

   Program wychowawczo-profilaktyczny Szkoły Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Gorzowie Wielkopolskim 2023/2024

   Harmonogram działań wychowawczo-profilaktycznych 

   Regulamin użytkowania szafek szkolnych  [kliknij]

   Regulamin i harmonogram godzin dostępności nauczycieli  [kliknij]  [kliknij]

   Wykaz zajęć dodatkowych prowadzonych w I semestrze roku szkolnego 2023/2024  KOLA_ZAINTERSOWAN_2023_2024_I_SEMESTR

   Plan pracy szkoły  [kliknij]