• DOKUMENTY OBOWIĄZUJĄCE W SZKOLE

  • Statut szkoły [pobierz]

   Wniosek o wydanie legitymacji szkolnej [pobierz]

   Regulamin wypożyczeń [pobierz]

   Regulamin biblioteki [pobierz]

   Regulamin korzystania z miejsca dowozu dzieci do Szkoły Podstawowej nr 10 [pobierz]

   Instrukcja logowania do systemu LIBRUS [pobierz]

   Wewnątrzszkolne Ocenianie [pobierz]

   Program wychowawczo-profilaktyczny Szkoły Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Gorzowie Wielkopolskim 2021/2022 [pobierz]

   Harmonogram działań wychowawczo-profilaktycznych [pobierz]