• DOKUMENTY OBOWIĄZUJĄCE W SZKOLE

  • Statut szkoły do dnia 05.12.2022 r. [pobierz] 

   Statut Szkoły od dnia 05.12.2022 r. [kliknij]

   Aneks nr 1 do Statutu Szkoły do dnia 05.12.2022 r. [kliknij]

   Wniosek o wydanie legitymacji szkolnej [pobierz]

   Regulamin wypożyczeń [pobierz]

   Regulamin biblioteki [pobierz]

   Regulamin korzystania z miejsca dowozu dzieci do Szkoły Podstawowej nr 10 [pobierz]

   Instrukcja logowania do systemu LIBRUS [pobierz]

   Wewnątrzszkolne Ocenianie [kliknij]

   Program wychowawczo-profilaktyczny Szkoły Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Gorzowie Wielkopolskim 2022/2023 [kliknij]

   Harmonogram działań wychowawczo-profilaktycznych [kliknij]

   Regulamin użytkowania szafek szkolnych [kliknij]

   Regulamin i harmonogram godzin dostępności nauczycieli [kliknij]

   Wykaz zajęć dodatkowych prowadzonych w roku szkolnym 2022/2023 do 27.01.2023 r.  [kliknij]

    

    

Nagłówek