• HISTORIA SZKOŁY

   • Dnia 1 września 1957r. powołano do życia Szkołę Podstawową nr 10 w Gorzowie Wlkp. Siedzibą tej ośmioklasowej szkoły publicznej był budynek przy ul. Śląskiej 20. Zakładem opiekuńczym została znajdująca się w pobliżu – „Silwana”.
    Pierwszy rok szkolny 1957/1958 zainaugurowano 10 września – ze względu na trwające prace budowlane – a naukę rozpoczęto dopiero 14 dni później. Szkoła posiadała 15 izb lekcyjnych,

    a kadra pedagogiczna liczyła 18 osób. Ponadto budynek wyposażono w gabinet lekarski, salę gimnastyczną, bibliotekę, świetlicę… . W miarę upływu lat baza materialna szkoły ulegała modernizacji.

     

    4 listopada 1961 r. szkole nadano imię Tadeusza Kościuszki i przekazano sztandar ufundowany przez wspomniany zespół opiekuńczy.


    W dziesięć lat później (1971r.) jako Święto Patrona Szkoły ustanowiono dzień 24 marca. Do dziś świętujemy tę datę, gdyż wówczas – przeszło 220 lat temu – Kościuszko stanął na czele powstania. 

    W roku szkolnym 1974/1975 nastąpiło połączenie dwóch szkół podstawowych: nr 10 i nr 18. Powstała jedna – Szkoła Podstawowa nr 10 im. Tadeusza Kościuszki. Początkowo nauka odbywała się w dwóch budynkach (przy ul. Śląskiej i Towarowej), by ostatecznie przenieść się na ulicę Towarową 21, gdzie pozostaje do dziś.


    W dwa lata później (1977 r.) do użytku oddano harcówkę i izbę pamięci, która z czasem zmieniła się w salę komputerową. W szkole działał szczep ZHP, Spółdzielnia uczniowska, a uczniowie odnosili sukcesy w nauce i w sporcie.
    W 1987r. podczas uroczystości trzydziestolecia istnienia szkoły, odsłonięto w holu budynku pamiątkową płaskorzeźbę patrona szkoły, autorstwa gorzowskiej rzeźbiarki (Zofii Bilińskiej). Również z okazji kolejnego jubileuszu w 1997 r. Rada Rodziców ufundowała granitową tablicę upamiętniającą to wydarzenie.

    Rok szkolny 1997/1998 przyniósł kolejną zmianę lokalową. Szkoła otrzymała dodatkowy budynek przy ul. Fabrycznej 26 przeznaczony dla klas nauczania zintegrowanego. Budynek ten wzbogacił bazę materialną szkoły i oprócz izb lekcyjnych udostępnił najmłodszym: sale do gimnastyki i ćwiczeń korekcyjnych, siłownię, gabinety do zajęć wyrównawczych i logopedycznych.

    \

    Od września 1999 r. szkołę podstawową rozszerzono o… gimnazjum! Tak było do 31 sierpnia 2003 r. Wówczas Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 10 liczył nawet 1300 uczniów. Młodzież uczyła się języków obcych, uczestniczyła w Szkolnym Klubie Europejczyka, tańczyła w zespole „Wartaki”, odnosiła znaczące sukcesy, zarówno w nauce (laury olimpijskie), jak i w sporcie (medal w Igrzyskach Młodzieży w Akrobatyce). Jednocześnie prowadzono liczne prace remontowe zwł. wewnątrz budynku.
    Podczas wielu zmian, modernizacji, wreszcie reformy, obraz szkoły, sposób jej nauczania również uległ przekształceniom. Od tzw. klas „wyrównawczych”, poprzez „autorskie” doszliśmy do klas integracyjnych. To symptom czasu!
    Systematycznie bierzemy udział w konkursie matematycznym „Kangur”(z sukcesami). Na polu artystycznym zaś laury zdobywały zespoły: taneczny „Wartaki” i akrobatyczny „Arabeska”, a w kategorii klas I-III do dzisiaj prezentuje się zespół ruchu „Figielki”. Co roku bogatą oprawę ma uroczystość pasowania , a na wiosnę – Festyn Rodzinny. Dobre imię szkoły rozsławiają też cykliczne już imprezy o charakterze miejskim – turnieje: ekologiczny dla uczniów klas szóstych oraz językowy „Ludzie listy piszą”( honorowy patronat Poczty Polskiej), a nawet międzynarodowym – konkurs ekologiczny dla uczniów klas trzecich (udział uczniów z Eberswalde). Uczestniczymy też w wielu akcjach charytatywnych, szczególnie na tym polu sukcesy odnosi szkolne koło PCK. Niedawno szkoła uzyskała certyfikat „Szkoły z klasą”.

    A od roku szkolnego 2004/2005 realizuje międzynarodowy projekt „Sokrates”. Natomiast współpraca z zaprzyjaźnioną szkołą z Niemiec w Eberswalde trwa już trzy lata. Obecnie, kadra pedagogiczna placówki liczy 60 osób, 30 oddziałów i 670 uczniów.