• Jubileusz 50-lecia szkoły

   • 26 października 2007r. przeżyliśmy w szkole niezwykły dzień. Od rana obchodziliśmy uroczyście jubileusz 50 lecia istnienia Szkoły Podstawowej nr 10.

    Po dwóch godzinach z wychowawcami uczniowie wszystkich klas zebrali się na boisku, by stąd za pocztem sztandarowym z nauczycielami udać się do kościoła p/w św. Józefa na mszę w. z okazji jubileuszu szkoły. Obecni byli oprócz społeczności szkolnej nauczyciele emeryci, rodzice i parafianie chcący towarzyszyć nam w tym święcie. Treścią mszy były obok liturgii wspomnienia o dawnych pracownikach szkoły i podziękowania kierowane do Boga za możliwość udziału w tej uroczystości oraz do Dyrekcji i Grona Pedagogicznego za ich codzienną pracę nad wychowaniem i kształceniem dzieci.

    Nauczyciele pożegnali się z uczniami na boisku szkolnym i na tym zakończył się pierwszy punkt obchodów jubileuszu szkoły.

    Wzruszającym przeżyciem była kolejna tego dnia uroczystość, która miała miejsce w teatrze im. J. Osterwy. Tu pani Zofia Pytlak – Piątek poprowadziła jubileuszową galę.

    Pani Dyrektor w swoim przemówieniu wspartym prezentacją multimedialną przedstawiła historię i dorobek szkoły oraz zmiany jakie zaszły w organizacji pracy szkoły na przestrzeni 50 lat. Minutą ciszy uczciliśmy pamięć wszystkich zmarłych pracowników szkoły.

    Zaproszeni goście m. in. z władz wojewódzkich, miejskich i oświatowych, ze związków zawodowych, zaprzyjaźnionych szkół i instytucji zwracali się w niezwykle ciepłych słowach do Pani Dyrektor mgr Izabeli Kneć, wspominając miłą współpracę przez szereg długich lat oraz składając na Jej ręce gratulacje dla wszystkich pracowników szkoły, których praca składa się na pozytywny wizerunek placówki. Towarzyszyły tym miłym słowom przepiękne wiązanki kwiatów i rzęsiste brawa. Wielu mówców jest lub było związanych z naszą szkołą przez swoje dzieci lub przyjaciół, bądź też są absolwentami, stąd ich sentyment do nas.

    Miłym akcentem było wręczenie od przedstawiciela władz miasta pamiątkowych certyfikatów dla wszystkich dotychczasowych dyrektorów szkoły. Pani Dyrektor Izabela Kneć odebrała z rąk pani prezydent Ewy Piekarz przyznany szkole pamiątkowy medal 750-lecia Miasta Gorzowa oraz indywidualną nagrodę Prezydenta Miasta Gorzowa. Takim samym wyróżnieniem została nagrodzona również pani mgr Barbara Szabłowska – kierownik naszej świetlicy szkolnej.

    Kolejnym bardzo przyjemnym punktem programu było wręczenie nagród Dyrektora Szkoły z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Wyróżnionych zostało 11 nauczycieli i 5 pracowników obsługi i administracji.

    Bardzo wzniosłym momentem było odsłonięcie i przekazanie przez przedstawicieli Rady Rodziców panie: Wiolettę Chylińską i Liliannę Pawłowską tablicy upamiętniającej jubileusz, która zawiśnie w szkolnym holu.

    Tym uroczystym chwilom towarzyszyła obecność zaproszonych pocztów sztandarowych. Był to czas wspomnień, wzruszeń, podziękowań i gratulacji jakie zdarzają się wg słów Wisławy Szymborskiej w tym gronie tylko raz. Na widowni zasiadali byli i obecni nauczyciele, dyrektorzy, absolwenci i goście-przyjaciele naszej szkoły.

    Po zakończeniu części oficjalnej na oczach gości rozegrał się spektakl z udziałem naszych uczniów. Była to wzruszająca podróż sentymentalna w przeszłość trwająca w „magicznym” czasie aż 50 lat. W muzyczno – tanecznym rytmie zaprezentowano sukcesy szkolne. Nasi uczniowie mieli okazję wykazać się wieloma swoimi talentami. Scenariusz oparty był na rozmowie dwóch nadwarciańskich wędkarzy, którzy powołując się na bliskie sąsiedztwo ich stanowisk łowieckich ze szkołą mieli na jej temat wiele do powiedzenia. W tej roli wystąpili gościnnie nasi absolwenci: Mateusz Krzan i Dominik Jakubczak.

    Przedstawienie wszystkim bardzo się podobało. Najbardziej wzruszyły gości rozbrajające krasnale z klas pierwszych, które cały czas rozkosznie się uśmiechając zatańczyły swój taniec. Niepostrzeżenie minęły 2 godziny i goście zostali zaproszeni na bankiet przy szwedzkim stole. Pani Dyrektor podziękowała wszystkim za przybycie i udział

    w tym święcie oraz wzniosła toast za dalszą pomyślną przyszłość dla gości i szkoły. Był to dobry czas na to, by obejrzeć wystawę zdjęć prezentujących działalność szkoły od 1957 do 2007 roku.

    O godzinie 20.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego rozpoczął się Bal Absolwentów

    z udziałem dawnych i obecnych nauczycieli i uczniów. Toastem za udany wieczór Pani Dyrektor otworzyła imprezę, na której bawiło się blisko 100 osób. Przy fantastycznej muzyce, suto zastawionych stołach w ”magicznej atmosferze”, kiedy cofa się czas, bawiono się do białego rana. Na koniec wszyscy życzyli sobie spotkania w tym gronie na kolejnym jubileuszu.

    Nad sprawną organizację tego dnia i długiej nocy napracowała się grupa ludzi, którym należą się słowa podziękowania i gratulacje za ten przesympatyczny dzień. Efekt ich współpracy zachwycił wszystkich, którzy mogli być z nami. Szczególne podziękowania kierujemy do Dyrekcji szkoły za życzliwy nadzór a także paniom: Z. Pytlak-Piątek, J.Kubiak, B.Szabłowskiej, A.Wachnowicz, E. Maculewicz, B. Szmit, B. Gajewskiej, B. Rasch, S. Ziniak, J. Janiec, K. Bałdyga, K.Klimczak, A. Kotek, B. Gizińskiej-Gigoła, R. Stankiewicz, B.Siwek, J. Ciuksza, M.Radzińskiej, E. Zapotockiej, A. Świerczyńskiemu, K.Górnemu H .Słodowskiej, S .Głąb, R. Darasz, I.Markowicz-Winieckiej i wielu innym, którzy nie odmówili pomocy i dobrej rady, by efekt był jak najlepszy. Każdy dał od siebie jakąś cząstkę, bo było to święto wszystkich pracowników szkoły. Nie raz korzystaliśmy z pomocy niezawodnych rodziców. Szczególne słowa podziękowania kierujemy do pana Mirosława Zbyla i pani Katarzyny Kopala, którzy służyli nam pomocą w każdej chwili, za co im również serdecznie dziękujemy.