• Laboratoria Przyszłości w naszej szkole:

    • Laboratoria Przyszłości to program skierowany do szkół podstawowych, którego celem jest kształtowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów.

     Miło jest nam poinformować, że nasza szkoła otrzymała środki na realizację programu Laboratorium Przyszłości i uzyskała środki, dzięki którym uczniowie będą mogli rozwijać kreatywne myślenie, umiejętność obsługi nowoczesnych narzędzi technologicznych oraz zdolności konstrukcyjne.

     Laboratoria Przyszłości to nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjni zajęcia w naszej szkole i pozwoli uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki i w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności.

     Otrzymane przez nas wsparcie to 140 000,00 zł, które  przeznaczyliśmy na sprzęt do prowadzenia zajęć z techniki, robotyki, zajęć kulinarnych, dziennikarskich oraz na zakup sprzętu audio-video.

     Informacje na temat realizacji tego projektu będą na bieżąco umieszczane na stronie internetowej naszej szkoły.

     Zachęcamy do obejrzenia filmu o Laboratoriach Przyszłości: https://youtu.be/bY7JTuDc6D0

     Więcej informacji na temat tego projektu znajduje się na stroniehttps://www.gov.pl/web/laboratoria/

     Justyna Brzezińska
     wicedyrektor szkoły

Nagłówek